Innovatøruddannelse 2: Når nye løsninger skal implementeres

På uddannelsen lærer deltagerne, hvordan de får en ny ide omsat til en ny måde at arbejde på.

KL og forhandlingsfællesskabet udbyder nu en uddannelse med fokus på implementering og evaluering.

Undervejs på uddannelsen arbejdes der med, hvordan ideer testes og evalueres, så de tilpasses medarbejdernes og borgernes behov. Udgangspunktet er deltagernes kerneopgaver.

Vi dykker ned i, hvordan der kan arbejdes med evaluering på forskellige niveauer. Både den daglige evaluering af, hvordan det går med en ny arbejdsmåde, men også den mere overordnede evaluering i form af f.eks. tilfredshedsmålinger mv. Deltagerne kommer til selv at skulle udvikle en evalueringsmetode til at vurdere deres ide.

Uddannelsen er en "håndværker-uddannelse". Uddannelsen er meget praksisnær og bygget op omkring deltagernes aktive deltagelse både på uddannelsen og mellem de to moduler. Deltagerne bliver introduceret til forskellige evaluerings- og implementeringsmetoder, som de skal prøve af.

Uddannelsen forløber over to moduler, hvert modul varer en dag. Uddannelsen foregår i henholdsvis København og Horsens. Forløbet koster 2000 kr. pr. deltager.

Uddannelsen er målrettet medarbejdere og ledere, der har en ide, som de gerne vil have gjort til virkelighed på arbejdspladsen. Ideen kan være resultatet af en innovationsproces, men det kan også være en ide, der kommer et andet sted fra.

Tilmeld dig uddannelsen - OBS lukket for tilmeldinger

Du kan læse mere om uddannelsen her:

 

FÅ MERE INFORMATION

Hvis I har spørgsmål angående uddannelsen så kontakt

Amalie Ferdinand (amf@oao.dk, 4697 3807)

Jo Gadegaard           (joga@foa.dk, 4697 2407)

Hvis I har spørgsmål angående tilmelding så kontakt

Kirstine Hougaard       (kih@kl.dk, 3370 3782)

Holdoversigt

KL og FF starter overbygningsuddannelse til innovatøruddannelsen i slutningen af februar og i starten af maj 2016. Hvert hold har to undervisningsdage på følgende datoer:

København:      

11. maj og 8. juni